Privacy

kruiderijrozemarijn.nl bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan kruiderijrozemarijn.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van kruiderijrozemarijn.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Aanbieding mailing;
Administratieve doeleinden.

Cookies

kruiderijrozemarijn.nl kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring

kruiderijrozemarijn.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

kruiderijrozemarijn.nl
Donkerstraat 1
3841 CA Harderwijk

Verzendkosten

Voor alle leveringen wordt 3,95 euro in rekening gebracht. Voor bestellingen boven de 50 euro worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Disclaimer

kruiderijrozemarijn.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. kruiderijrozemarijn.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

kruiderijrozemarijn.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder gewenst moment door kruiderijrozemarijn.nl gewijzigd worden.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor kruiderijrozemarijn.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. kruiderijrozemarijn.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat kruiderijrozemarijn.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

De foto's, productbeschrijvingen en teksten zijn voor het exclusieve gebruik van Kruiderijrozemarijn.nl gemaakt en dus auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van kruiderijrozemarijn.nl is het gebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden, niet toegestaan. Als u de foto's zonder schriftelijke toestemming van Kruiderijrozemarijn.nl toch gebruikt, verbeurt u jegens kruiderijrozemarijn.nl zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat kruiderijrozemarijn.nl enige schade aannemelijk behoeft te maken € 500 per foto, per productbeschrijving of per gebruikte tekst vermeerderd met de volledige door kruiderijrozemarijn.nl te maken kosten om haar rechten te handhaven, onverminderd de verplichting om het gebruik van de foto of foto's op eerste aanzegging te staken en gestaakt te houden. kruiderijrozemarijn.nl zal in deze haar rechten handhaven.